Projekti

  • Projekts „Deju kopas "Dieveris" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (2013.gada 4.marts – 2013.gada 30.decembris
  • Projekts „Tautas tērpu iegāde deju kopai „Dieveris” (2010.gada 3.novembris – 2011.gada 31.augusts)
  • Projekts „Deju kopas „Dieveris” dalība sadraudzības festivālā Igaunijā” (2010.gada 18.oktobris - 2010.gada 19.novembris)